SUCHY LÓD

SUCHY LÓD produkcja Bielsko-Biała

SUCHY LÓD

Suchy lód - Właściwości:

temperatura sublimacji: −78,5 °C
gęstość: 1,1–1,4 g/cm³
Dwutlenek węgla CO2 w stanie stałym zwykle nazywa się "suchym lodem".
Takie określenie przyjęło się gdyż jest on bardzo podobny do zwykłego lodu. W warunkach atmosferycznych przechodzi on bezpośrednio w fazę gazową z pominięciem fazy ciekłej - sublimacja.
Suchy lód otrzymywany jest w wyniku gwałtownego rozprężania gazu ciekłego, w efekcie tego procesu powstaje tzw. "śnieg", który w zależności od przeznaczenia można formować w granulat, plastry czy bloki poprzez prasowanie pod wysokim ciśnieniem.
Suchy lód sublimuje przy ciśnieniu atmosferycznym w temperaturze -78,9°C, pobierając ciepło przemiany 573 kJ/kg. Wartość ta w porównaniu z lodem "wodnym" jest 1.9 razy większa w przypadku jednakowej masy, a 3.3 razy większa w przypadku jednakowej objętości.
Proces sublimacji można znacznie przyspieszyć łączac suchy lód z wodą.
Suchy lód jest materiałem bezzapachowym, bezsmakowym, nietrującym, niepalnym, obojętnym, bakteriostatycznym o twardości 2 w skali Mohr`a. Gazowy CO2 jest cięższy od powietrza a w dużych stężeniach tworzy chmurę tzw. "zimną mgłę".
Ze względu na niską temperaturę suchego lodu (poniżej -70°C) powinno się go przenosić w specjalnych izolowanych pojemnikach. Nie powinno się go dotykać gołymi rękoma tylko specjalnym szczypcami w rękawicach ochronnych.

Zastosowanie granulatu suchego lodu:
 • Czyszczenie technologiczne z zastosowaniem granulatu suchego lodu.
  proces ten umożliwia kompletne usunięcie takich zanieczyszczeń jak sadza, farby, guma, lakiery, masy bitumiczne, kleje, oleje i wiele innych. Stosuje się to w czyszczeniu elementów maszyn, elewacji, wyrobów stalowych oraz drewna, nie powstają przy tym pozostałości medium czyszczącego oraz co najważniejsze jest to proces całkowicie suchy
 • Chłodzenie przy pomocy granulatu suchego lodu :
  • transplantologia, transport organów do przeszczepów oraz materiałów biologicznych
  • chłodzenie produktów spożywczych (hamuje rozwój bakterii i grzybów oraz chroni produkty przed niekorzystnym działaniem tlenu atmosferycznego)
  • transport produktów/ materiałów wrażliwych na wysoką temperaturę
  • catering
  • połączenia skurczowe elementów
  • kuchnia molekularna itd.
 

Nasza oferta obejmuje:

SUCHY LÓD O GRANULACJI 3mm

najczęściej stosowany do czyszczenia technicznego maszyn i urządzeń oraz do chłodzenia.
zoom_in ZDJĘCIE

SUCHY LÓD O GRANULACJI 16mm

głównie stosowany do mrożenia żywności i jako czynnik chłodniczy podczas transportu
zoom_in ZDJĘCIE
 

Suchy lód - Warunki bezpieczeństwa

Transport, przechowywanie i postępowanie z suchym lodem
 • Suchy lód musi by przechowywany i transportowany w specjalnych pojemnikach.
 • Nie wolno przewozić suchego lodu w kabinie kierowcy.
 • Przy transporcie suchego lodu kierowca musi posiadać kartę charakterystyki suchego lodu i dwutlenku wegla.
 • Pojemnik z suchym lodem powinien byc zamknięty, gdy nie pobieramy suchego lodu.
 • Suchy lód caly czas sublimuje, nie wolno go przechowywat pomieszczeniach bez wentylacji i o niewielkiej kubaturze.
 • Nie wolno przechowywać suchego lodu w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu.
 • Pomieszczenie do przechowywania suchego lodu powinno mieć system wentylacji nawiewnej i wywiewej.
 • Należy stosować mierniki i sygnalizatory przekroczenia granicznych stężeń dwutlenku węgla.
 • Przy pracy z suchym lodem należy obowiązkowo stosować odpowiednie rękawice, ochronę oczu i dróg oddechowych. Ubranie i obuwie powinny chronić przed przypadkowym kontaktem skóry z suchym lodem.
 • Nie wolno wchodzie do pomieszczeń z suchym lodem bez ich uprzedniego przewentylowania.
 • Przed rozpoczęciem prac z zastosowaniem suchego lodu naleiy sie zapoznać z kartą charakterystyki suchego lodu i dwutlenku wegla oraz skonsultowat sie ze specjalista BHP w celu zastosowania odpowiednich rodkow ochrony osobistej.
×

Suchy lód